Când, unde și cum a primit profeția pentru prima oară?

Înainte de profeție, Muhammed era cunoscut în zonă ca fiind o persoană care n-a deținut nicio titulatură religioasă, n-a avut nicio sarcină religioasă și nici nu a făcut parte din vreo organizație religioasă. Văzând nedreptatea și decăderea moralității în mediul în care trăia, a ales să ia atitudine prin a se îndepărta de aceasta. Această atitudine l-a făcut să mediteze asupra semnificației vieții și a existenței, în peștera Hira din apropierea orașului Mekka.

Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit prima revelație în peștera Hira la vârsta de 40 de ani, în luna Ramadan, în vara anului 610 a calendarului gregorian (Baqara 2: 185; 97: 1). Prima revelație pe care a adus-o îngerul revelației începe cu: „Citește! Citește în numele Domnului tău!” (Alaq 96: 1). Subiectul acestei prime revelației a fost despre „cunoașterea existenței și a adevărului.” Ca atare, omul trebuie să observe existența „în numele Domnului” și nu trebuie să rupă cunoașterea de Acesta. Căci așa cum o operă de artă nu poate fi înțeleasă independent de artist tot așa și existența, care este o creație a lui Allah, nu se poate înțelege independent de Creatorul ei și separată de El. Aceasta este esența mesajului care s-a transmis prin prima revelație.