Cum îl prezintă Coranul pe profetul Muhammed?

  1. Un om muritor (Kehf 18: 110; Fussilet 41: 6)
  2. Robul lui Allah (Yasin 53: 10)
  3. Profet (nebi) și mesager (resul) (Ali Imran 3: 144)
  4. Posesorul unui comportament măreț (Qalem 68: 4)
  5. Îndurare pentru întreaga omenire (Enbiya 21: 107)
  6. Ultimul Profet (Ahzab 33: 40)
  7. Vestitorul și prevenitorul care cheamă numai la Allah (Ahzab 33: 46)
  8. O reflectare a unei lumini care strălucește în spectrul revelației (Ahzab 33: 46)
  9. Milos și îndurător față de drept-credincioși (Teube 9: 128)