Care este misiunea principală a profetului Muhammed?

Principala misiune a profetului Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este de a transmite revelația divină. Această misiune conține șase articole:

  1. Profeția: Să primească îndrumarea divină, așa cum este ea, transmisă de Allah omenirii, pe calea revelației, fără să adauge ceva la aceasta (Araf 7: 157-158).
  2. Mesageria: Să transmită mesajul divin pe care l-a primit, omenirii, fără să adauge sau să scadă ceva (Ahzab 33: 40).
  3. Un exemplu bun: Să fie un exemplu și o persoană model pe care drept-credincioșii le pot lua ca exemplu (Ahzab 33: 21; Baqara 2: 143).
  4. Transmitere și chemare: Să cheme la acceptarea ghidului divin trimis omenirii (Șuara 26: 214).
  5. Învățare: Să-i învețe pe oameni mesajul divin prin transpunerea practică în viața de zi cu zi (Baqara 2: 151).
  6. Clarificare: Să explice în detaliu mesajele divine (Nahl 16: 44).