Ce nu este Islamul?

Islamul nu poate fi restrâns la crez.
Islamul cuprinde reguli de crez, însă în același timp cuprinde și reguli de viață tocmai pentru că el este un sistem care cuprinde toate aspectele vieții. Islamul se pune în practică ca un întreg și un mod natural de viață. Așa cum am mai menționat, Islamul îl poziționează pe Creator în centrul conștiinței omului. Cu alte cuvinte, Islamul este o viziune universală, concentrată pe crezul într-o Singură divinitate și punerea în practică a poruncilor Lui. Islamul afirmă că omului i s-au dat din partea Creatorului, rațiune, voință și conștiință și admite că omul deține voința de a alege între bine și rău. Având aceste particularități, Islamul nu se adresează doar la sfera crezului, ci și la sfera manifestărilor omului din această viață. Islamul nu cuprinde doar principiile crezului, ci și regulile de comportament. Islamul este atât crez, cât și fapte. Prin urmare, obiectivul lui nu este doar conservarea crezului, ci și șlefuirea comportamentului (Leyl 92: 5-7).

Ce este Islamul și cine sunt musulmanii?

„Islamul” este denumirea sistemului de crez, iar „musulman” este numele dat individului legat de acest sistem de crez. Cu alte cuvinte, musulmanul este individul care se supune lui Allah, bazându-se pe o alegere conștientă.
Islamul înseamnă „religia celor care se supun necondiționat lui Allah”. Termenul „Islam” derivă din trei rădăcini:
1. Silm: Pace.
2. Teslimiyet: Supunerea necondiționată lui Allah/Dumnezeu.
3. Selamet: Salvarea eternă.
Definiția care cuprinde cele trei rădăcini laolaltă spune că Islamul este calea supunerii necondiționate lui Allah, ce garantează pacea în această lume și salvarea în Lumea de Apoi.

Read More …

Introducere

Ce este Islamul și cine este musulmanul? Cine este Allah? Care este diferența dintre conceptul de divinitate din Coran și conceptul de divinitate din religia mozaică și cea creștină? Care este diferența dintre crezul în unicitatea divinității și crezul în trinitatea din Creștinism? Cine este Satana din perspectiva Islamului? Cine este Muhammed? Cum putem deosebi între acțiunile lui Muhammed ca profet și acțiunile sale ca om, respectiv între atitudinile sale care fac parte din tradiția profetică și cele care fac parte din obiceiurile conjuncturale? Cum este explicată apariția vieții în Coran? Se pomenește în Coran despre primul păcat? Ce ne spune Islamul despre crezul în destin? Există în Islam categoria de călugăr? Care sunt principalele ritualuri de adorare? Ce ne spune Coranul despre homosexualitate? Coranul poruncește ca femeia să fie bătută? De ce femeia poartă văl? De ce Profetul a fost poligam?

Read More …